1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW

Përqëndrimi shkollave të minoritetit dhe kundërshtitë e saj

20 Prill 2010

Përqëndrimi shkollave të minoritetit Grek në jug të vendit, duke mbyllur për shkak të numrit të pamjaftueshëm të nxënësve, shkollat në disa fshatra ka hasur në kundërtime të përfaqësuesve të minoritetit.

https://p.dw.com/p/N0r0
Në Gjirokastër, të gjithë fëmijët e pakicës greke studiojnë në një shkollë të vetme.
Në Gjirokastër, të gjithë fëmijët e pakicës greke studiojnë në një shkollë të vetme.Fotografi: Odise Kote

Në rajonin jugor të Shqipërisë ku jeton dhe pakica greke, arsimi 9 vjeçar ka funksionuar në çdo fshat pavarësisht numrit të nxënësve shpesh një, dy apo katër vetë. Për t`i dhënë një impuls të ri arsimimit të nxënësve minoritarë ka nisur të realizohet një projekt i përqëndrimit të tyre në shkolla me infrastrukturë e didaktikë të pasur mësimore, duke siguruar dhe transportin e tyre.

Drejtori drejtorisë rajonale të arsimit për Rajonin e Gjirokastrës Arjan Pano thotë se: "Për arsye të mësimdhënies e mësimnxënies për këta fëmijë, sepse në këto shkolla nuk ka numër të konsiderueshëm nxënësish ne kemi menduar bashkimin e tyre në dy qëndra, siç në Bularat dhe në Dervician. Në këto shkolla ambjentet janë më të këndshme, baza materiale e didaktike është e nivelit të duhur, njëkohësisht dhe niveli mësuesve është shumë më i lartë dhe i kualifikuar, se në ato shkolla ku ata kanë qënë më parë".

Arjan Pano
Arjan PanoFotografi: Odise Kote

Cënim i të drejtave të pakicave për arsimim në gjuhën amtare?

Por, kjo strategji e përqëndrimit të shkollave duket se ka hasur edhe në zëra kundërshtues, që e shohin atë si reduktim të të drejtave të pakicave për arsimim në gjuhën amtare. Ish-kryetar i organizatës Omonia, Jani Jani thotë se: "Arsimi në minoritetin etnik grek është një shqetësim yni dhe një problem. Mund të them këtu se ky problem nuk përballohet në fakt ashtu si duhet nga ana e qeverisë shqiptare që është e detyruar ta përballojë. Kemi bërë gjithnjë propozime".

Në Gjirokastër, të gjithë fëmijët e pakicës greke studiojnë në një shkollë të vetme. Drejtoresha e shkollës së monirotetit grek në Gjirokastër, Katerina Dino thotë se : "Fëmijët minoritarë në Gjirokastër, kanë të drejtën e tyre të shkollohen sepse këtu ekziston prej vitesh shkolla 9-vjeçare e degës greqisht, e inkuadruar pranë shkollës “Urani Rumbo'. Kemi gjithësej 140 nxënës, 9 klasa. Çdo klasë ka mësuesin e vet dhe janë të përqëndruar në një ambjent e konkretisht në ambjentet afër shkollës Pedagogjike, me qëllimin që dhe këtu vazhdon shkolla e mesme e degës greqisht dhe zhvillohen edhe praktikat brenda kuadrit të kësaj shkolle".

Alternativa arsimit privat?

Por drejtues të minoritetit grek në Shqipëri shprehen se krahas arsimit publik mungojnë alternativat e arsimit privat, pasi ka boshllëqe në legjislacion. Kosta Makarjadhi, hedh idenë e arsimit privat si alternativë zhvillimi për pakicat etnike: "Ekziston një boshllëk ligjor dhe në trajtë vendimesh të karakterit ekzekutiv për vendin tonë, të cilat e kanë burimin nga qënia e minoritarëve etnikë dhe jo vetëm, edhe ata gjuhësorë si qytetarë të Republikës, dhe nga detyrimet që ka shteti ndaj konventave ndërkombëtare që kanë të bëjnë me të drejtat e komuniteteve gjuhësore, e ky boshllëk ligjor do të mbushë këto konstatime, që kanë të bëjnë me mungesën e alternativave".

Shteti shqiptar në politikat arsimore i ka përmbushur gjithë detyrimet që rrjedhin nga Konventa kuadër për arsimimin e minoriteteve në gjuhën amtare. Përqëndrimi shkollave, siç thotë Prof.doktor Roland Zisi, dekan i fakultetit të shkencave e të edukimit në universitetin “Eqerem Cabej“, kryhet për të mbërritur në një standart të ri edhe më të lartë në plotësimin e këtij detyrimi. "Eksperienca ime personale, jo vetëm si mësues por dhe si drejtues i arsimit në Gjirokastër dhe tani si dekan i fakultetit të shkencave e të edukimit, kam arritur në përfundimin që modaliteti më objektiv për arsimimin e nxënësve që i përket pakicave kombëtare është ai i të përqëndruarit në një shkollë të vetme, për arsye thjesht didaktike e pedagogjike".

Autor: Odise Kote

Redaktoi: Aida Cama