1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW

Evropa

Kaloje seksionin tjetër Kryeartikull

Kryeartikull

Baerbock dhe Fajon duke i dhënë dorën njëra tjetrës.
Kaloje seksionin tjetër Kronika & Analiza

Kronika & Analiza

Trego më shumë