1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW

Live TV - Ṩ{kanali}

Live TV - Ṩ{kanali}

The 77 Percent — The Magazine for Africa's Youth

https://www.dw.com/sq/live-tv/channel-english
Kaloje seksionin tjetër Programi

Programi

7 Qershor 2023
OraProgramiPërshkrimi
22:30 UTC
The 77 PercentThe Magazine for Africa's Youth
After Uganda signed draconian anti-LGBTQ rules into law, we discuss the state of LGBTQ rights across Africa. Our resident sex and relationships expert, KAZ, dispels popular myths regarding tradition and gender. Our Street Debate in Nairobi reveals how populist legislation targets the LGBTQ community.
23:00 UTC
DW NewsNews
23:15 UTC
BusinessNews