1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW

Gjermania

Kaloje seksionin tjetër Kryeartikull

Kryeartikull

Presidenti i entit Federal të Krimkinalistikës, Holger Münch, ministrja e Brendshme, Nancy Faeser dhe kryetari i Konferencës së Ministrave të Brendshëm, Michael Stübgen, pranë njeri-tjetrit duke mbajtur në dorë nga një ekzemplar të statistikës së kriminalistikës për vitin 2023.
Kaloje seksionin tjetër Kronika & Analiza

Kronika & Analiza

Trego më shumë