1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW
Disa fëmijë mbi një fushë të tharëm, toka është çarë nga thatësira.
Fotografi: Dasril Roszandi/AA/picture alliance

Klima

Parashikimi i ekspertëve të klimës është drastik: Nëse emetimet e gazeve serrë nuk reduktohen, temperatura mesatare në Tokë mund të rritet ndjeshëm deri në vitin 2100 - me pasoja fatale për shumë rajone.

Kaloje seksionin tjetër Kronika & Analiza

Kronika & Analiza

Trego më shumë