1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW
CSD Berlin 2023: pamje nga parada e Berlinit, turmë nejrëzish me pankarta dhe flamuj  me ngjyrat e ylberit.
Fotografi: ANNEGRET HILSE/REUTERS

LGBTQIA+

"LGBTQIA+" është një shkurtim i fjalëve angleze lezbike, gej, biseksualë, transseksualë/transgjinorë, queer, interseksualë dhe aseksualë. Komuniteti lufton për të drejtat të barabarta për këto pakica gjinore.

Kaloje seksionin tjetër Kronika & Analiza

Kronika & Analiza

Trego më shumë