1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW
Rrugë e njohur për shoping në Stokholm, kryeqytetin e Suedisë: Shumë njerëz duke ecur në të.
Fotografi: Jürgen Schwenkenbecher/IMAGO

Suedia

Suedia është pjesë e Skandinavisë. Është antare e BE-së dhe një nga vendet më moderne të Evropës. Këtu do të gjeni artikujt e DW për vendin nordik.

Kaloje seksionin tjetër Kronika & Analiza

Kronika & Analiza