1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW

Shtetet e Bashkuara të Amerikës

Tema

Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një republikë federale që ka ekonominë më të madhe kombëtare në botë. Ndodhet pothuajse tërësisht në kontinentin e Amerikës së Veriut.

Kaloje seksionin tjetër Opinion

Opinion