1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW
Harta e Bosnë-Hercegovinës

Republika Srpska (Bosnjë-Hercegovinë)

Republika Srpska (RS) është entiteti serb në Bosnje-Hercegovinë. Përbëhet nga dy pjesë të veçanta, të ndara nga distrikti neutral i Brckos në veri.

Kaloje seksionin tjetër Kronika & Analiza

Kronika & Analiza

Trego më shumë