1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW
Emblema e OKBsë, Është e rrumbullakët me hartën e botës në qendër, rrethe e përqark është kalliri i grurit, simboli i paqes.
Fotografi: John Angelillo/UPI/newscom/picture alliance Fotografi: John Angelillo/UPI/newscom/picture alliance

OKB

Organizata e Kombeve të Bashkuara (OKB) ka për detyrë të ruajë dhe, nëse është e nevojshme, të rivendosë paqen botërore dhe të monitorojë zbatimin e së Drejtës Ndërkombëtare. Mbi 190 shtete janë anëtarë të organizatës.

Kaloje seksionin tjetër Kronika & Analiza

Kronika & Analiza

Trego më shumë