1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW
Logoja e OBSH: Flamuri i OBSH-së korrespondon me flamurin e OKB-së me një shkop të Eskulapit, simbolit ndërkombëtar  të shërbimit mjekësor dhe shëndetësor.
Fotografi: XinHua/picture allianceFotografi: XinHua/picture alliance

OBSH

Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) është një organizatë e Kombeve të Bashkuara e themeluar në vitin 1948 dhe me seli në Gjenevë.

Kaloje seksionin tjetër Kronika & Analiza

Kronika & Analiza

Trego më shumë