1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW

Ndihma humanitare

Tema

Ndihma humanitare është një ndër aktivitetet më të rëndësishme humanitare në botë, që synon të ndihmojë në situata emergjente të krijuara nga konflikte, katastrofa natyrore, varfëria dhe sëmundjet e epidemive.

Kaloje seksionin tjetër Kronika & Analiza

Kronika & Analiza

Trego më shumë