1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW

Mungesa e fuqisë punëtore

Tema

Ndryshimet demografike dhe strukturore në ekonominë globale kanë bërë që të në shumë vende të botës të ketë mungesë të fuqisë punëtore. Lexoni këtu artikujt e Deutsche Welles për këtë temë.

Kaloje seksionin tjetër Kronika & Analiza

Kronika & Analiza