1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW

Marrëveshja e Prespës

Tema

U arrit më 17 qershor 2018 midis Greqisë dhe Maqedonisë së Veriut për të zgjidhur konfliktin ndërmjet tyre rreth emrit të Maqedonisë së Veriut.