1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW

KFOR

Forca e Kosovës, shkurt KFOR, është formacioni ushtarak shumëkombësh i krijuar në vitin 1999 pas përfundimit të Luftës së Kosovës nën drejtimin e NATO-s

Kaloje seksionin tjetër Të gjitha materialet që lidhen me këtë temë

Të gjitha materialet që lidhen me këtë temë