1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW
Gra të veshura me kostume tradicionale duke kërcyer Garban, një valle popullore.
Fotografi: Amit Dave/REUTERS

India

India është vendi i shtatë në botë për nga sipërfaqja dhe me mbi 1.4 miliardë banorë është vendi më i populluar në botë.

Kaloje seksionin tjetër Kronika & Analiza

Kronika & Analiza