1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW

Fake News

Tema

Lajmet e rreme ose "fake news" janë informacione manipuluese që përhapen në media ose në internet me qëllim ndikimi mbi opinionin publik. Ato mund të dëmtojnë besueshmërinë te institucionet publike dhe media.

Kaloje seksionin tjetër Kronika & Analiza
Kaloje seksionin tjetër Opinion

Opinion