1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW

Europa në Fokus - Histori personale nga jeta e përditshme e njerëzve në Europë.

14 Janar 2016

https://p.dw.com/p/1Hdfm