1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW

Brain Drain

Largimi i trurit ose "Brain Drain" është procesi i humbjes së talenteve dhe intelektualëve të një vendi të caktuar, që largohen për të punuar dhe jetuar në vendet e zhvilluara dhe sjell pasoja mbi vendin e origjinës.