1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW
Ukraine leere Streubombe in der Ostukraine
Fotografi: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

bomba thërrmuese

Bombat thërrmuese përmbajnë qindra bombëza të vogla, që kur bien në tokë shpërndahen në sipërfaqe prej disa hektarësh. Ato janë të ndaluara nga më shumë se 100 shtete për shkak të kërcënimit që përbëjnë për civilët.