1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW

Çfarë nënkuptojnë konkretisht për ju ndryshimet e ligjit të migracionit?

31 Mars 2023

https://p.dw.com/p/4PX3s