1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW
Siluheta e Dyseldorfit me Kullën e Televizionit mbi Ren.
Fotografi: Shotshop/picture alliance

Renani Veriore-Vestfali

Nordrhein-Westfalen (NRW) është shteti federal më i populluar në Gjermani. Zona më e madhe metropolitane e kontinentit evropian, Renani dhe Pellgu i Ruhrit është pjesë e tij.

Kaloje seksionin tjetër Kronika & Analiza

Kronika & Analiza