1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW
Indonesien Beginn des Fastenmonats
Fotografi: Willy Kurniawan/REUTERS

Ramazani

Muaj agjërimi në fenë myslimane dhe muaji i bamirësive. Në vitin 2023 ai fillon më 23 mars 2023 dhe përfundon më 21 prill. Lexoni artikujt tanë për këtë temë.

Kaloje seksionin tjetër Kronika & Analiza