1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW
Salla Plenare e Parlamentit në Bruksel, në formë gjysmë rrethi, në mes është foltorja. Pas saj është ulur kryesia, që qendron pak më lart se folësja. Mbi kokat e kryesisë janë të varura flamujt e vendeve antare të BE-së.  Dhe në qendër është flamuri i BE.
Fotografi: Dwi Anoraganingrum/Future Image/IMAGO

Parlamenti Europian

Parlamenti Evropian ka 705 anëtarë, të cilët zgjidhen çdo pesë vjet me votim të përgjithshëm. Ai mblidhet në Strasburg dhe në Bruksel, por ka zyra edhe në Luksemburg.

Kaloje seksionin tjetër Kronika & Analiza

Kronika & Analiza

Trego më shumë