1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW
Katër shkronja të bardha, me sfond blu saks.

OSBE

Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) doli nga Konferenca për Sigurinë dhe Bashkëpunimin në Evropë (KSBE), e cila përfundoi në 1975 me Aktin Final të Helsinkit.