1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW
Luksemburg: Një tramvaj duke kaluar në një qytet të pastër e me parcela gjelbërimi.
Fotografi: Zoonar/picture alliance

Luksemburgu

Dukata e Luksemburgut është një shtet në Evropë. Një nga vendet më të vogla në botë, për nga sipërfaqja, por luan një rol të rëndësishëm politik dhe ekonomik. Luksemburgu është anëtar i BE-së

Kaloje seksionin tjetër Kronika & Analiza

Kronika & Analiza

Trego më shumë