1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW

Lista Serbe

Srpska Lista është një parti në Kosovë. Prej vitit 2014 deri në vitin 2022 ishte pretenduesja e të dhjetë vendeve të Parlamentit të Kosovës të rezervuara për komunitetin serb. Lexoni këtu artikujt e DW për këtë temë.

Kaloje seksionin tjetër Kronika & Analiza

Kronika & Analiza