1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW
Ndërtesa me çati prej paneles diellore.
Fotografi: Harold Cunningham/Getty Images

Komunitete energjie

Komunitete energjie janë nisma kolektive qytetare që synojnë të gjenerojnë dhe ndajnë energji të qëndrueshme në nivel komuniteti.

Kaloje seksionin tjetër Kronika & Analiza

Kronika & Analiza