1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW
Këshilli i Sigurimit të OKB-së në Nju Jork
Fotografi: David Dee Delgado/REUTERS

Këshilli i Sigurimit i OKB

Këshilli i Sigurimit është një organ i Kombeve të Bashkuara. Ai përbëhet nga pesë anëtarë të përhershëm dhe dhjetë anëtarë jo të përhershëm, të cilët synojnë të sigurojnë dhe ruajnë paqen botërore përmes masave.

Kaloje seksionin tjetër Kronika & Analiza

Kronika & Analiza