1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Këshilli i Europës

Gjermania nuk merr masa sa duhet kundër ryshfeteve dhe duhet urgjentisht të përmirësohet në këtë drejtim, thotë Forumi kundër Korrupsionit pranë Këshillit të Europës (GRECO).

Në forumin GRECO të themeluar më 1999 marrin pjesë ekspertë nga 48 vende të Europës dhe SHBA. Ata vlerësojnë përpjekjet e shteteve në luftën kundër korrupsionit pasiv dhe aktiv. Po ashtu në forum formulohen rekomandime për qeveritë dhe verifikohet se deri në ç'masë zbatohen ato.