1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW
Francë, Strasburg, Flamujt e Këshillit të Evropës,  vendi i flamurit të Rusisë është bosh.
Fotografi: Patrick Hertzog/AFP/Getty Images

Këshilli i Europës

Një organizatë ndërkombëtare e themeluar në vitin 1949 për të promovuar bashkëpunimin dhe të drejtat e njeriut në Evropë. Ka 47 anëtarë dhe synon një Europë pa kufij ku popujt jetojnë në paqe dhe siguri.

Kaloje seksionin tjetër Kronika & Analiza

Kronika & Analiza

Trego më shumë