1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW
Një grua me flokë të gjatë të lidhur prapa qëndron e buzëqeshur me krahët e kryqëzuar në një mjedis zyre me xhama dhe kolona të bardha.
Julia Vergin, redaktore e DWFotografi: Philipp Böll/DW

Julia Vergin

Redaktore dhe drejtuese e ekipit DW Science online, e cila shkruan për çështje psikologjike, ushqimin dhe COVID-19.

Kaloje seksionin tjetër Artikuj të përzgjedhur nga Julia Vergin
Kaloje seksionin tjetër Artikuj nga Julia Vergin