1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW
Logoja e Interpolit mbi një mur të bardhë dhe hija e një personi në të djathtë
Fotografi: Roslan Rahman/AFP

Interpol

Organizata Ndërkombëtare e Policisë Kriminale është një shoqatë për forcimin e bashkëpunimit midis autoriteteve policore në botë. U themelua në vitin 1923 në Vjenë dhe e ka selinë në Lion të Francës.