1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW

#FridaysForFuture

Në Gjermani, lëvizja "#FridaysForFuture" është shumë e fuqishme - aktivistët e lidhin angazhimin e kaq shumë nxënëseve me mendimin se politika gjermane bën shumë pak për çështjet e klimës.