1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW

Finlanda

Finlanda është vend antar në BE. Me 338 000 km² vendi nordik është shteti i pestë përnga madhësia në Evropë, por ka vetëm 5,1 milionë banorë, pra, 15 banorë për km katror. Këtu gjeni më shumë për Finlandlën.

Kaloje seksionin tjetër Kronika & Analiza

Kronika & Analiza