1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW
Njerëz që kanë zbritur nga një anije në afërsi të bregut, që po dalin nga deti: Pirndër mbajnë fëmijë në krah, fëmijë mbajnë trasta.
Fotografi: Rahmat Mirza/AP/dpa

Emigracioni

Migracioni është procesi i shpërnguljes së njerëzve nga një vend në një tjetër. Kjo temë është në qendër të vëmendjes në botën moderne, duke u konsideruar një sfidë e rëndësishme për shoqëritë e sotme.

Kaloje seksionin tjetër Kronika & Analiza

Kronika & Analiza

Trego më shumë