1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW
Elona Elezi, portret, shikon drejt e në kamera.
Elona Elezi, korrespondente e DW nga Shqipëria dhe Ballkani Fotografi: privat

Elona Elezi

Korrespondente nga Shqipëria dhe Ballkani

Është gazetare prej vitit 2005. Elona raporton në mënyrë të thelluar nga terreni mbi çështje që lidhen me të drejtat e njeriut, gjeopolitikën, migracionin dhe mjedisin.

Elona iu bashkua DW në vitin 2012, fillimisht si praktikante e më pas si korrespondente për Shqipërinë dhe Ballkanin Perëndimor.  U diplomua për Gazetari në Universitetin e Tiranës dhe kreu  Masterin në  “Studime Europiane e Qeverisje” në Universitetin e Bonnit, Gjermani.  

 

Kaloje seksionin tjetër Artikuj të përzgjedhur nga Elona Elezi
Kaloje seksionin tjetër Artikuj nga Elona Elezi

Artikuj nga Elona Elezi

Trego më shumë dokumentarë