1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW

Edi Rama

Edi Rama është kryeministri aktual i Shqipërisë, i cili është në detyrë që nga viti 2013.

Kaloje seksionin tjetër Kronika & Analiza

Kronika & Analiza