1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW
Pamje ballore e ndërtesës së Rajhstagut.
Fotografi: dpa

Bundestag, Parlamenti Gjerman

Bundestagu është parlamenti i Republikës Federale të Gjermanisë. Ai zgjidhet drejtpërdrejt nga qytetarët çdo katër vjet. Detyra e tij: të kontrollojë qeverinë dhe të miratojë ligje.

Kaloje seksionin tjetër Kronika & Analiza

Kronika & Analiza

Trego më shumë