1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW

Brexit

Dalja e Mbretërisë së Bashkuar nga Bashkimi Europian është një proces që në gjuhën popullore quhet Brexit.

Kaloje seksionin tjetër Kronika & Analiza