1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW
Grote Markt, Grand Place, në Bruksel
Fotografi: Dmitry Rukhlenko/imagebroker/IMAGO

Belgjika

Belgjika ka afro 11 milionë banorë dhe tri gjuhë zyrtare. Ajo është vendi ku e ka selinë qendrore si Bashkimi Evropian, ashtu edhe NATO.

Kaloje seksionin tjetër Kronika & Analiza

Kronika & Analiza

Trego më shumë