1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW

Amazon

Amazon është një nga gjigantët e tregtisë elektronike dhe shërbimeve të internetit, e themeluar në vitin 1994 nga Jeff Bezos.

Kaloje seksionin tjetër Kronika & Analiza

Kronika & Analiza