پايان کنفرانس بين المللي ″همايش رسانه هاي جهاني″ در شهر بن | آلمان و جهان | DW | 04.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

پايان کنفرانس بين المللي "همايش رسانه هاي جهاني" در شهر بن

اما اين يک واقعيت دردناک است که دوسوم جمعيت جهان در کشور هاي زندگي مي کنند که در آن جا ها آزادي مطبوعات و رسانه ها واژه هاي بيگانه اند.

اریک بیترمن، سرپرست رادیوی دویچه ویله

اریک بیترمن، سرپرست رادیوی دویچه ویله

به مدت دو روز در ساختمان راديو دويچه ويله به ابتکار اين فرستندۀ راديويي در شهر بن آلمان کنفرانس بين المللي "همايش رسانه هاي جهاني" برگزار گرديد. در اين کنفرانس حدود 800 خبرنگار، سياست مدار، دانشمند و کارشناسان در امور فرهنگي از افغانستان و تمام جهان گرد هم آمدند. موضوع روزاين کنفرانس "تحقق صلح و وقايه از بحران" بود.

در جهان سالانه بسياري از خبرنگاران براي تهيۀ خبر جان شان را از دست مي دهند، از آن ميان دو خبرنگار آلماني در سال هاي اخير در افغانستان به قتل رسيدند. ايريک بيترمن سرپرست دويچه ويلي در بارۀ نقش خبرنگران گفت:

"در بارۀ نقش ژورناليسم و رسانه بايد بحث صورت گيرد. اين موضوع براي وقايه از بحران ها و تحقق صلح، روش هاي دولت مداري و حقوق انسان، جامعه مدني و انتقال ارزش ها، آموزش و رشد به يک سان اعتبار دارد."

تصویر روز در همایش رسانه های جهانی

تصویر روز در همایش رسانه های جهانی

اروپا عليه منازعات و بحران ها در جهان چه اقدامي مي کند؟ اين پرسش در همان آغاز همايش رسانه هاي جهاني در مرکز مباحثات قرار داشت. جلوگيري از وقوع بحران ها از مدت هاست که يکي از پايه هاي اساسي سياست خارجي اتحاد اروپا را تشکيل مي دهد. سربازان کلاه آبي اتحاد اروپا مثلا ً امنيت ِ انتخابات در کنگو را تامين کردند. افراد پليس اتحاديه اروپا مرز ها ميان مصر و نوار غزه را تحت محافظت قرار مي دهند. در بالکان، افغانستان و در کشور هاي پيشين بلوک شرق، اتحاد اروپا در بازسازي ساختار هاي امنيتي و قانونمند کردن دولت کمک مي کند. اما با وجود اين همه، نارسايي هاي وجود دارد و بنا براين بايد کار هاي زيادي ديگر را انجام داد، قسمي که گِيورگ بوم گاردين منشي دولتي در وزارت خارجۀ آلمان در سخنراني خود روي آن تاکيد کرد:

"رسانه هاي آزاد و عرضه کردن اطلاعات متنوع يکي از پيش شرط هاي است که بر اساس آن ساختار هاي دموکراتيک و نهاد هاي حقوقي يک دولت مي توانند کارکرد داشته باشند. من از اين امر پرهيز مي کنم تا سفارشاتي به رسانه هاي خبري از جانب دولت ارائه کنم. ما همه در اين قسمت در آلمان و جهان تجارب بدي داريم. اما من هيچ ترديدي ندارم که رسانه هاي دموکراتيک خود را مسوول در برابر ارزش هاي مانند آزادي و تسامح و براي از ميان برداشتن تصاوير دشمنانه و يک فرهنگ بدون قهر و خشونت احساس کنند."

از کشور ايران شيرين عبادي برندۀ جايزه صلح در اين همايش شرکت کرده بود. او در بارۀ نقش رسانه ها گفت:

شیرین عبادی مدافع حقوق بشر در اثنای سخنرانی در همایش رسانه های جهانی

شیرین عبادی مدافع حقوق بشر در اثنای سخنرانی در همایش رسانه های جهانی

"کسي که بخواهد قهر و خشونت را برملا سازد، در آن صورت وجدان انساني نيز بيدار مي شود. سپس مي توان عليه آن يک راه حل را يافت. عمل خبرنگاري يک عمل خطرناک و همزمان مقدس است!" دويچه صداي آلمان از "قلب اروپا" روزانه گزارشات خود را در جهان از طريق راديو، تلويزوين و انترنيت پخش مي کند. اما اين يک واقعيت دردناک است که دوسوم جمعيت جهان در کشور هاي زندگي مي کنند که در آن جا ها آزادي مطبوعات و رسانه ها واژه هاي بيگانه اند. به اين اساس دويچه ويله به خبرنگاران در راستاي باز سازي رسانه ها کمک مي کند، چنانچه به طور مثال افغانستان را بعد از پايان سلطۀ طالبان در اين قسمت کمک کرده است.

مطالب مرتبط

آگهی