1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

جنگ جهانی دوم

مطالب

آلمان با تهاجم‌اش به پولند در ماه سپتمبر ۱۹۳۹ جهان را به پردامنه‌دارترین جنگ در تاریخ سوق داد. جنگ جهانی دوم از ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵ ادامه یافت.

عبور از قسمت گزارش‌ها

گزارش‌ها

نمایش مطالب بیشتر