1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

میراث جهانی یونسکو

بیش از یک هزار مکان در سراسر جهان از سوی یونسکو به عنوان مکان‌های با اهمیت و ارزش ویژه برای بشریت شناسایی شده است. این مکان‌ها که اهمیت فرهنگی و طبیعی دارند، مورد توجه و محافظت ویژه قرار گرفته اند.

میراث‌های فرهنگی جهان در تهدید جنگ و منازعه و فاجعه‌های طبیعی قرار دارند. به خصوص گنجینه‌های باستانی در جاهایی مانند سوریه، عراق و نیپال در معرض تهدید قرار دارند و جامعه بین‌المللی در تلاش محافظت از آن‌ها است. کمیته میراث‌های فرهنگی یونسکو همه ساله تشکیل جلسه می‌دهد تا آثار جدیدی را وارد فهرست کرده و آثار در معرض خطر را تشخیص بدهد. در این صفحه مجموعه مطالبی را در این زمینه می‌یابید.

نمایش مقالات بیشتر