1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

روز جهانی زنان

هشتم مارچ روز جهانی زنان است. دویچه وله در پیوند به این روز راجع به وضعیت زنان و برابری جنسیتی از سراسر جهان گزارش می‌دهد.

در این صفحه خودکار دویچه وله، شما مجموعه مطالب مرتبط با روز جهانی زنان را می‌یابید.

نمایش مقالات بیشتر