ويستر وله: آلمان در حل مسايل جهاني تلاش ميکند | آلمان و جهان | DW | 26.09.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

ويستر وله: آلمان در حل مسايل جهاني تلاش ميکند

وزير خارجه آلمان روز شنبه در مجمع سازمان ملل متحد در نيويارك، به سهم گيري و فعاليت كشورش‌ در موضوعات جهاني، مانند حفظ اقليم و كاهش سلاح تاكيد كرد.

بان کی مون و ویستر وله در مجمع عمومی سازمان ملل متحد

بان کی مون و ویستر وله در مجمع عمومی سازمان ملل متحد

پيام گيدو ويستروله، وزير خارجه آلمان به جامعه جهاني در اين سخرانياش اين بود كه آلمان در حل مسايل جهاني تلاش ميكند.

او گفت: ”آلمان سومين كشور بزرگ كمك كننده در زمينههاي رشد و توسعه است. ما بر بحران مالي و اقتصادي به ميزان زيادي فايق آمده ايم و با رشد عظيم اقتصادي، در مسير خوبي قرار داريم. آلمان با اين اقتصاد قوي، يك شريك قوي در جهان نيز است”.

وزير خارجه آلمان به طور نمونه به حفاظت از اقليم اشاره کرد. او گفت آلمان دستآوردهاي خود در بخش فنآوري را براي حفظ محيط زيست عرضه ميكند.

ويستر وله افزود: ”ما به آنهايي كمك ميكنيم كه از همين حالا، قوياَ از تغييرات اقليمي رنج ميبرند. توجه ما بيشتر به سرنوشت كشورهاي كوچك جزيرهاي است. كسي كه ميخواهد عليه تغييرات اقليمي مبارزه كند، بايد بر نوآوري، فنآوريهاي جديد و تبادله توجه و تكيه كند. از همكاري در زمينه انرژي آيندهنگر، كشورهاي پيشرفته و كشورهاي رو به توسعه ميتوانند يكجا سود برند”.

ويستروله در اين سخنراني ‌ساختارهاي سازمان ملل متحد را نيز مورد توجه قرار داد كه در آن پنج عضو دايمي شوراي امنيت مانند امريكا، روسيه‌، چين، فرانسه و بريتانيا از ۶۵ سال به اين سو، نقش اساسي دارند و تا هنوز هرگونه تلاشي جهت سهم دادن مناسب به ديگر كشورهاي جهان در آن به شكست روبه رو شده است.

منظور ويستروله قبل از همه اين است كه آلمان با علاقمندي زيادي ميخواهد يك كرسي دايمي در شوراي امنيت داشته باشد. اما پيش شرط اين امر آوردن اصلاحات اساسي در ساختارهاي سازمان ملل است كه براي عملي كردن آن تا كنون اكثريت آرا وجود نداشته است. آلمان در اين ميان در راستاي دومين راه حل اساسي تلاش ميكند: يك كرسي غيردايمي در سالهاي ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ كه در ماه اكتبر در اين قمست رايگيري ميشود.

ويستروله، در پايان گفت: ”شما ميتوانيد به آلمان اعتماد كنيد. شما ميتوانيد روي آلمان حساب كنيد و شما ميتوايند واقعاَ به آلمان اعتماد كنيد”.

وركهويزر/مبلغويراستار: فرهمند

آگهی