اعتراضات جهاني عليه ايجاد مناطق رهايشي يهوديان درقلمروفلسطينيها | آلمان و جهان | DW | 11.03.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اعتراضات جهاني عليه ايجاد مناطق رهايشي يهوديان درقلمروفلسطينيها

طرح اسراييل داير برايجاد محلات جديد يهودي نشين دربيت المقدس شرقي در سراسر جهان با مخالفت وانتقاد رو برو گر ديده است.

اسرائیل قبلاً تعهداتی دارد که برای رسیدن به یک صلح با فلسطینیان درکدام مناطق نبایستی دست به ایجاد ساختمانهای یهودی نشین بزند

اسرائیل قبلاً تعهداتی دارد که برای رسیدن به یک صلح با فلسطینیان درکدام مناطق نبایستی دست به ایجاد ساختمانهای یهودی نشین بزند

بان کي مون دبيرکل ملل متحد به گونه غير عادي به وضاحت اظهار داشته است که مناطق مسکوني يهوديان به هر نحوي که وسعت بخشيده شوند مخالف تعهدات است که اسراييل به مو جب طر ح صلح نقشه راه آن را پذيرفته است. همچو اقدامي در عين حا ل مخالف حقوق بين الدول نيز ميباشد. سر منشي ملل متحد اين مطلب را به روز دوشنبه در نيويارک گفته بود. در طر ح صلح نقشه راه، گروه کوارتيت خاورميانه که عبارت از ملل متحد، اتحاديه اروپا، ايالات متحده امريکا وروسيه ميباشد؛ چها رچوبي را براي روند صلح خاورنزد يک تعيين کر ده اند. بان، دبيرکل ملل متحد از اسراييل خواست که ساختمان منازل رهايشي در بيت المقدس شرقي رامتوقف سازد. او افزوده است که هردو جانب بايستي به تعهدات طر ح صلح نقشه راه پابندي نشان بدهند.

يک سخنگوي دبيرکل ملل متحد خاطر نشان ساخنه که بان به خاطر اعمار 750 واحد مسکوني جديد در محلات گيوات وزي اف که اسراييل قصد بناي انرا در غرب رود اردن دارد؛ احساس نگراني مي کند.

خانم کوندليزا رايس وزير خارجه ايالات متحده امريکا در حاشيه ديداري که با خانم سي پي ليوني همتاي اسراييلي اش داشته است ، گفته است که مو قف امريکا در اين مورد کا ملا روشن ميباشد. وي افزوده است که هر آنچه که ممکن است بايد انجام داده شودتا فضا ي مذا کرات ميان اسراييل وفلسطين تا تا حد ممکن خوب وصاف وروشن گر دانيده شود. سيان مک کور ماک سخنگوي خانم رايس اظهار داشته است که اعلام اسراييل داير بر اعمار منازل رهايشي چيزي نيست که کمک رسان باشد.

نيکولاي سار کوزي رئيس جمهور فرانسه پيرامون طرح جديد اسراييل براي ساختن منازل مسکوني يهوديان درسر زمين غرب اردن باشيمون پيرس رئيس جمهور اسراييل صحبت کرده است. اين مطلب را يک سخنگوي قصر اليزه گفته است. وي افزوده که رئيس جمهور فرانسه به حيث يک دوست به اسراييل خاطر نشان سا خته است که امنيت اسرا ييل به متوقف ساختن اعمار منازل برا ي يهوديان بسته ميباشد. سارکوزي با تاکيد اظهار اميد واري نموده که تا قبل از پايان سال جاري مسيحي يک دولت مدرن، دموکرات و کارساز فلسطين در جهان تاسيس گردد. بايد گفت که ريس جمهور اسراييل سر گرم ديدار پنج روزه از فرا نسه ميباشد.

شتاين ماير وزير خارجه آلمان فدرال و سولانا مسئوول امور خارجي اتحاديه اروپا هم از اعمار منازل رهايشي جديد برا ي يهوديان انتقاد کر ده اند. اسراييل بيت المقدس شرقي را طي جنگ شش روزه که در سال 1967به وقوع پيوست اشغال کردو بعداً به خود ملحق گردانيد. جامعه بين المللي الحاق بيت المقدس شرقي به قلمرو اسراييل را محکوم کرده بود. فلسطينيها بيت المقدس شرقي را به مثابه پايتخت خويش مينگرند.

آگهی