1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git

İnfaz paketinde uyuşturucu ve cinsel suçlara indirim

24 Mart 2020

AKP ceza infaz düzenlemesine ilişkin taslak metni TBMM‘ye sundu. Buna göre uyuşturucu ve cinsel suçlar infaz indirimi kapsamına alındı, terör ve örgütlü suçlar indirim kapsamı dışında tutuluyor.

https://p.dw.com/p/3ZwRg
Fotoğraf: Getty Images/AFP/A. Altan

Ceza infaz düzenlemesine ilişkin taslak metni, AKP TBMM Grubu tarafından Meclis’e sunuldu. Metne göre hükümlülerin ceza infaz kurumlarında geçirdiği süre kısalıyor. Koşullu salıverilme oranı yüzde 67’den yüzde 50’ye indiriliyor, ancak terör ve örgütlü suçlar ile kasten öldürme suçu indirim kapsamı dışında tutuluyor.

Tekrar eden suçlar, cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti suçlarındaki 4’te 3’lük salıverilme oranı da 3’te 2’ye indiriliyor. Düzenlemede ayrıca denetimli serbestlik, evde hapis gibi bazı uygulamalarda da değişiklik öngörülüyor. Buna göre 3 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olan yeni doğum yapmış kadın hükümlülere, cezalarını evlerinde geçirmeleri sağlanacak.

Denetimli serbestlik cezayla orantılı

Düzenlemede tüm hapis cezaları için 1 yıllık denetimli serbestlik uygulamasının, toplumda cezasızlık ve hakkaniyete aykırı infaz rejimi algısına yol açtığı belirtilerek denetimli serbestlik kriterlerinde değişiklik önerildi.

Bu çerçevede herkese kesin 1 yıl uygulamak yerine hükmedilen cezayla orantılı olarak bir düzenleme yapılıyor. Böylelikle her hükümlünün en az yüzde 40 oranında ceza infaz kurumunda kalması sağlanmış olacak.

Denetimli serbestlik süreleri uzayacak

Geçici bir düzenlemeyle belirli bir tarihten önce işlenen terör, kasten öldürme ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç, tüm suçlar bakımından denetimli serbestlik süresi, en az 1 yıldan en az 3 yıla çıkarılıyor.

Terör, kasten öldürme suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç, 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitirmiş hükümlüler hakkında uygulanan 2 yıllık denetimli serbestlik süresi 4 yıla yükseltilecek.

Düzenleme ayrıca, ağır hastalık, engellilik veya yaşlılık nedeniyle yaşamını idame ettiremeyen 65 yaş ve üstü hükümlülerin, ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken azami süre sınırına bakılmaksızın, denetimli serbestliğe tabi tutulmasını öngörüyor. Söz konusu değişiklikler, iyi halli olmak koşuluyla kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler hakkında da uygulanacak.

Belirli bir tarihten önce suç işleyen çocuk hükümlülerin ise 18 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdikleri 1 gün 3 gün olarak kabul edilecek.

Konutta infaz uygulaması

Düzenlemeyle hapis cezalarının hafta sonu ve geceleyin ceza infaz kurumunda kalmak suretiyle infaz edilebilmesine ilişkin 6 aylık sınır, kasıtlı suçlar bakımından 1 yıl 6 aya, ölüme neden olma hariç taksirli suçlar bakımından ise 3 yıla çıkarılacak.

Toplam 5 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlülerden, maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği Adli Tıp Kurumu raporuyla tespit edilenlerin cezasının konutunda çektirilmesine imkan sağlanacak.

Kadınlara ev hapsi

Yeni doğum yapan ve toplam 3 yıl veya daha az süreli hapse mahkum olan ya da adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlü kadınların da cezasının konutunda çektirilmesine imkan sağlanacak. Ayrıca yeni doğum yapan kadınların cezası 6 ay yerine 1 yıl 6 ay ertelenebilecek.

Kadınlar ve yaşlılar için öngörülen konutta infaz usulünün uygulanacağı hapis cezalarının da sınırı artırılıyor ve çocuklar da buraya dahil ediliyor. Bu kapsamda konutta infazın sınırı; kadın, çocuk ve 65 yaşını bitirmiş erkeklerde 6 aydan 1 yıla, 70 yaşını bitirmiş kişilerde 1 yıldan 2 yıla, 75 yaşını bitirmiş kişilerde 3 yıldan 4 yıla çıkarılacak.

İnfaz kurumlarından ayrılma koşulları

Değişiklik metnine göre açık ceza infaz kurumuna ayrılma koşulları yeniden belirlenecek.

Toplam 10 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar ile terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanların açık ceza infaz kuruma ayrılması infaz hakiminin onayına tabi tutulacak.

Yapılan düzenleme yaralama suçunun canavarca his saiki ile işlenmesi durumunda ceza artırılacak. Azami verilecek süre 13 yıl 6 aydan 18 yıla çıkarılacak.

DHA / SSB, HS

©Deutsche Welle Türkçe