1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Fotoğraf: Tobias Hohenacker/CHROMORANGE/picture-alliance

Ekonomi döngüsündeki en kötü ikinci aşama, resesyon

15 Eylül 2022

Almanya'nın önde gelen ekonomistleri resesyon uyarısında bulunuyor. Resesyon ekonominin küçüldüğü anlamına geliyor. Peki ekonominin küçülmesi nasıl bir tehdit yaratıyor?

https://p.dw.com/p/4Gvd1

Önce Covid-19 salgını ardından da Ukrayna savaşı Alman ekonomisi üzerinde olumsuz sonuçlara yol açıyor. Fiyatlar ve faiz oranları yükseliyor, arz darboğazları ve enerji kıtlığı konjonktürü baskılıyor.

Ekonomistlerin teorilerine göre konjonktür dalgalı bir seyre sahip; bir inip bir çıkıyor. Genellikle konjonktürü anlatmak için dört aşama arasında ayrım yapılıyor:

- Yükseliş, genişleme ya da refah

- Yüksek konjonktür

- Resesyon (Durgunluk)

- Depresyon (Bunalım)

Durgunluk, örneğin dış ticarette ihracat oranlarının düşmesi ve iç piyasada mal ve hizmetlere olan talebin azalması nedeniyle üretim kapasitelerinin bütünüyle kullanılmadığı ekonomik gerileme dönemini ifade ediyor. Bu durumun çok yakında, sadece Almanya'da da değil, gerçekleşmesi pekala mümkün. Zira yüksek enerji fiyatları satın alma gücünü çok fazla tüketiyor ve tüketicilerin başka şeyler almaya parası kalmıyor.

Durgunluk tespiti GSYİH'ye göre yapılıyor

Resesyona düşülüp düşülmediğinde kıstas, çokça atıfta bulunulan gayrisafi yurtiçi hasıla ya da kısaca GSYİH. Bu terim, belirli bir zaman aralığında üretilen tüm mal ve hizmetlerin toplam değerini ifade ediyor.

GSYİH'nin iki çeyrek üst üste daralması "teknik resesyon" olarak adlandırılıyor. Covid-19 salgını nedeniyle GSYİH'nin yılın son çeyreğinde yüzde 0,3 küçülmesinin ardından 2021'in sonunda Almanya'da bu duruma yaklaşılmıştı. Ancak 2022 yılının ilk üç ayında ekonomi yüzde 0,2 oranında büyüdü ve resesyona düşülmemiş oldu.

Bir korku senaryosu olarak ekonomik bunalım

Durgunluk uzun süre devam ederse, somut bir ekonomik krize dönüşebiliyor ve bu durumda bir ekonomik buhrandan söz ediliyor. Bu durumda işsizlik ve iflasların sayısı artar, mallar depolarda yığılır, mali krizler, borsa çöküşleri ve banka iflasları korku senaryosunu tamamlar.

Panzehir, devlet yardımı programları

Bu nedenle devlet açısından son aşama olan depresyona ve dolayısıyla ekonomi döngüsünün en dip aşamasına düşmeyi önlemek bir hayli önem taşır. Devlet olası resesyonları bu nedenle önceden önlemeye veya mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışır. Bunun için muhtemel araçlar ise şirketler ve vatandaşlar için devlet sübvansiyonları ve vergi indirimleri gibi yardım paketleridir.

Klaus Ulrich