Nemački doprinosi i za strane radnike | Evropa | DW | 18.08.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Evropska unija

Nemački doprinosi i za strane radnike

Kada preduzeća iz drugih zemalja EU šalju svoje radnike u Nemačku na duže od dve godine, ona moraju da im plaćaju „nemačke“ socijalne doprinose, a ne iznose koji su predviđeni u zemlji-porekla.

To je još jednom jasno utvrdio Savezni socijalni sud (BSG) u Kaselu ove nedelje nakon tužbe jedne poljske građevinske firme protiv odeljenja za međunarodne poslove krovne organizacije nemačkih zdravstvenih osiguranja DVKA. Ta poljska firma je, između ostalog, 2005. i 2006. godine slala radnike na zadatke u Nemačku. Oni su tamo na radu proveli duže vreme, a ona ih je plaćala po „poljskim“ pravilima o doprinosima. A kada je firmi stigao zahtev da naknadno plate veće „nemačke“ doprinose za socijalno osiguranje, ona je zatražila posebnu dozvolu da se njen slučaj tretira kao izuzetak. Zahtev je odbijen, a sada je i najviša instanca u Kaselu presudila da je zahtev za izuzećem opravdano odbijen.

Sud je doneo odluku na osnovu sporazuma koji je na nivou Evropske unije na snazi još od 1. maja 2010. Njime se određuje da je posloprimac u načelu socijalno osiguran u zemlji porekla. To važi i ako neka firma pošalje svoje radnike na zadatak u neku drugu zemlju, ali samo ako trajanje tog zadatka nije duže od 24 mjeseca. Propis ne dozvoljava „leteću smenu“: ako nekom saradniku istekne rok, na njegovo mesto ne može da dođe neki drugi kolega iz istog preduzeća.

Izuzetak „samo ako koristi radniku“

Ako je jasno da će zaposlenje u drugoj zemlji EU da traje duže od dve godine, onda važe propisi o socijalnim davanjima ciljne države. Ali dve zemlje mogu između sebe i da dogovore izuzetke. Kada je reč o Njemačkoj, za to je nadležno upravo gorespomenuto Odeljenje za međunarodne poslove DVKA – a ono je, u konkretnom slučaju, odbilo zahtev poljske firme.

Sud je odlučio da se izuzetak od pravila može dozvoliti samo u slučaju „izuzetnog interesa za zaposlenog“, što poljska firma nije uspela da dokaže. U obrazloženju presude takođe se ističe da izuzetak nije moguć samo zato da bi se manjim socijalnim davanjima stekla tržišna prednost pred nemačkim firmama.

Čitajte nas i preko DW-aplikacije za Android

Reklama